Färg

Postad i: Blogginlägg- Maj 20, 2011

Färgen kan också ha betydelse för värderingen av pärlan. Det beror dock mycket på vilken pärlsort det är. Odlade Tahitipärlor har några få färger, där de mer sällsynta är värdefullare. Däremot är South Sea Pärlorna inte enbart prissatta i förhållande till deras kvalité, form och storlek, men också med hänsyn till deras färg. Värderingen går från […]

Storlek

Postad i: Blogginlägg- Maj 20, 2011

Storlek En pärlas storlek mäts i mm, och man mäter på pärlans tjockaste ställe. Generellt så gäller, att ju större pärlan är desto mer värdefull är den. Detta gäller dock bara inom samma kvalité. 8 mm…………………………………………………………………………………………16 mm

Kvalitét

Postad i: Blogginlägg- Maj 20, 2011

En pärlas kvalitet mäts i lyster, eller glans, och yt renhet. Det är till dessa definitioner gradering skalan andvänds till. Lyster En pärlas kvalitét mäts i lyster eller i glans, samt renheten i ytan. För att kunna definiera dessa kvalitéter används graderingssystemet. Lystern är ett uttryck för hur fint lagret av pärlemor är, så att […]

Form

Postad i: Blogginlägg- Maj 20, 2011

Den första tanke som slår en, är att en pärlas form är rund. Det är också denna runda sfäriska form som är den mest uppskattade. Men pärlans form är oändlig. I pärlans värld talar vi således om följande former, värdesatt formmässigt nedifrån och uppåt i den nämnda ordningsföljden; Cerkleret (en pärla med cirklar antingen i form eller […]

Klassifikation

Postad i: Blogginlägg- Maj 20, 2011

Pärlor kan liksom diamanter indelas i olika klassifikationer. Marc´Harit (en av våra leverantörer) arbetar utifrån ett klassifikationssystem, som gör det lättare för både köpare och säljare att bestämma kvalitet och därmed värdet av pärlan. Då det finns olika typer av pärlor, är klassificeringen inte alltid den samma i alla länder. De olika graderingsfaktorerna är dock desamma, […]