Form

Den första tanke som slår en, är att en pärlas form är rund. Det är också denna runda sfäriska form som är den mest uppskattade. Men pärlans form är oändlig. I pärlans värld talar vi således om följande former, värdesatt formmässigt nedifrån och uppåt i den nämnda ordningsföljden; Cerkleret (en pärla med cirklar antingen i form eller färg), Barogue, Semi-Barogue, Semi-Drop, Bouton (Knapp), Oval, Drop, Near-Round, Round.
Cirkel                       Barock                  Semi-Barock              Bouton                     Round