Kvalitét

En pärlas kvalitet mäts i lyster, eller glans, och yt renhet. Det är till dessa definitioner gradering skalan andvänds till.

Lyster

En pärlas kvalitét mäts i lyster eller i glans, samt renheten i ytan. För att kunna definiera dessa kvalitéter används graderingssystemet. Lystern är ett uttryck för hur fint lagret av pärlemor är, så att ljuset kan reflekteras på ytan. En bra glans är den viktigaste indikationen på en bra pärla. När en pärla har orient, talar man om en särskilt fin pärlemors kvalité, där lystern går igenom alla lager av pärlemor och reflekteras från pärlans inre; där det ser ut som om pärlan skiner inifrån.

Låg lyster………………………………………………………………………………………………………Hög lyster

Renhet
Ytans renhet kan ses med blotta ögat, huruvida pärlan är helt ren eller har små ojämnheter eller pikéringar. Dessa två kvalitétsfaktorer har stor betydelse för värderingen av pärlan, då de rena A och B kvalitétspärlorna är relativt sällsynta.

Piké…………………………………………………………………………………………………………………..Ren