Storlek

Storlek

En pärlas storlek mäts i mm, och man mäter på pärlans tjockaste ställe. Generellt så gäller, att ju större pärlan är desto mer värdefull är den. Detta gäller dock bara inom samma kvalité.

8 mm…………………………………………………………………………………………16 mm