Guld köpes

Guld köpes

Vi köper ditt skrotguld.
Du kanske har ärvda smycken som aldrig används eller annat byrålådsguld?

Ring oss gärna för aktuell dagnotering.

031-265798

Vi väger ditt guld framför dig i butiken så du själv kan se vikten och godkänna inköpet.

För att sälja ditt guld till oss skall du vara 18 år och kunna visa giltig legitimation.
Utbetalning sker genom konto överföring till ditt bankkonto.
Tag med ditt bankkonto nr.

Guldsmedshuset är medlem i Guldalliansen.
Genom detta medlemskap garanterar vi dig en korrekt hantering vid inköp av guld och silver samt att vi alltid betalar enligt aktuell rekommenderad dagskurs.

Vi innehar polistillstånd för handel med guld.

Våra vågar kalibreras årligen av Karlidén Vågservice
Kalib-nr 110609-1

Medlem i Guldalliansen