Kundvagnen är tom 

Integritetspolicy

Vilka är vi

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Guldsmedshuset behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen guldsmedshuset.se samt generellt inom företaget Guldsmedshuset. Denna integritetspolicy gäller för alla som använder webbplatsen guldsmedshuset.se samt våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Guldsmedshuset med organisationsnummer:  559007-3499 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du och samtycker till att Guldsmedshuset behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Guldsmedshuset  I sådant fall kommer Guldsmedshuset  inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till, om inte lagar eller myndigheter kräver att vissa uppgifter sparas.

 

Avtal

Köper eller beställer du produkter och/eller tjänster från Guldsmedshuset  behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

 

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Guldsmedshuset  som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

 

Intresseavvägning

Guldsmedshuset kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Guldsmedshuset  ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

 

Hur vi samlar in personuppgifter

Guldsmedshuset samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på guldsmedshuset.se och vid mejl, telefon, sms eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

 

Guldsmedshuset samlar dessutom icke-personlig information vid besök på guldsmedshuset.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

 

 

Hur och vilka personuppgifter bevarar vi

Personuppgifter i form av namn, personnummer, videoinspelning, foton, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra nutida och framtida affärsrelationer bevaras.

Personuppgifterna bevaras antingen digitalt eller analogt på det sätt som Guldsmedshuset  anser som det mest betryggande och lämpligast för personuppgiftens format detta för att kunna säkerställa god kundservice och underlätta det dagliga arbetet.

 

Varför vi bevarar personuppgifter

Guldsmedshuset  bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

• Fullgöra förpliktelser gentemot kund

• Förbättra kundupplevelsen

• Tillhandahålla god service

• Leverans av beställningar

• Marknadsföring

• Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Guldsmedshuset produkter och tjänster

• Uppfylla säkerhets-, myndighets- och lagkrav

• Administration och förbättring av  guldsmedshuset.se

 

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.
Guldsmedshuset  sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.
Guldsmedshuset kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Guldsmedshusets rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

 

 

Delning av personuppgifter till tredje part

Guldsmedshuset  kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Guldsmedshuset  kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Guldsmedshusets räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Guldsmedshusets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma brott, bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Guldsmedshuset vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part i enlighet med GDPR.

 

Skydd av personuppgifter

Guldsmedshuset  har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

De anställda hos Guldsmedshuset är skyldiga att följa Guldsmedshusets regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

 

Cookies

Guldsmedshuset använder sig av så kallade cookies på guldsmedshuset.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker våra webbplatser. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

 

Vi använder cookies på guldsmedshuset.se för att kunna:

• se information som besöksstatistik

• se vilka operativsystem som används

• se vilka webbläsare som används

• se hur webbplatsen används av våra besökare

 

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras.

 

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Guldsmedshuset få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, raderar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Guldsmedshuset förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

 

Kontaktinformation

Guldsmedshuset  ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@guldsmedhuset.se eller

Guldsmedshuset, Göteborgsvägen 21,  433 61 SÄVEDALEN med märkning ”Integritetsansvarig"

 

Uppdaterades: 2022-08-18